Hjelpefond Sri Lanka
🇱🇰

Hjelpefond Sri Lanka

Askerspeiderne har i snart 20 år hatt et samarbeide med Pamanugama YMCA på Sri Lanka. Arbeidet har bestått i å bidra til KFUM-arbeidet generelt og speiderarbeidet deres spesielt.

Relativt jevnlig har vi dratt til Sri Lanka med ungdomsskoleelever og rovere både for kulturutveksling og for å arrangere speiderleir for, og sammen med, speiderne og medlemmer i Pamanugama YMCA.

Opp mot Pamanugama YMCA driver vi to hjelpefond:

  • Et utdanningsfond for ungdommer på videregående skole
  • Et matprogram hvor speiderne får et måltid èn gang i uken i den vanskelige situasjonen Sri Lanka er oppe i

Vi tar gjerne i mot bidrag til ett eller begge fondene via VIPPS #10803 - Askerspeiderne!