Innkalling og saksliste gruppeting

Gruppeting (årsmøte) arrangeres mandag 12. februar 2024 kl 20:00 i kirkekjelleren Under i Vardåsen kirke.

Alle medlemmer kan delta og har møte og stemmerett. Foreldre er også hjertelig velkommen.

 1. Velkommen, møtet ledes av gruppeleder ihht til organisasjonsbestemmelsene
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Valg av gruppestyret (gruppeleder, visegruppeleder og kasserer)
 5. Gruppestyret gis fullmakt til å utarbeidet fremtidige budsjetter og oppnevne enhetsleder i gruppen (Vedtatt i 2023 fullmakt til å sette kontingent, referatføres også i 2024.)
 6. Godkjenning av regnskap for 2023 (Utleveres på møtet)
 7. Godkjenning av budsjett 2024 (Utleveres på møtet)
 8. Godkjenning av ‘Årsrapport 2023/Aktivitetsplan 2024’
 9. Status Comunity Kitchen prosjekt Pamunugama YMCA
 10. Status om arbeidet i stifinnertroppene, vandrertroppene og roverlag
 11. Rekruttering – ledere og speidere
 12. Drift av speiderhus og hytter
 13. Eventuelt

Enkel servering under møtet.

Asker 13. januar 2024

Rolf Falchenberg, gruppeleder