Innkalling gruppeting 2023

Gruppeting (årsmøte) arrangeres mandag 14. mars kl 20:00 på speiderhytta i Elgtråkket 55.

Alle medlemmer kan delta og har møte og stemmerett. Foreldre er også hjertelig velkommen.

Saksliste – gruppeting Asker KFUK-KFUM-speidere 2022 - Velkommen

  1. Valg av referent
  2. Godkjenning av regnskap for 2021
  3. Godkjenning av årsmelding 2021
  4. Kontingent 2022
  5. Status om arbeidet i stifinnertroppene, vandrertroppene og roverlag
  6. Rekruttering – ledere og speidere
  7. Drift av speiderhus og hytter
  8. KM-speidernes deltakerfond for medlemmer under 26 år og Spriderbutikkens utstyrsfond
  9. Eventuelt

Asker 8. februar 2022

Rolf Falchenberg, gruppeleder