Vi har fått et nytt nettsted, gå dit.

askerspeiderne.no Byttetorget
Gammel forside
Ny forside
Stifinnere
Roverhula
Intervjuet
Reisebrev
Sommerleir
Arrangementer
Konkurranser
Feltkjøkkenet
Tipshjørnet
Andakten
Om oss
Nyhetsarkiv
Dokumentarkiv
Redaksjonen
Pages in English
RSS
Installer sk i Firefox
 
Tipshjørnet
Bilde 03.08.2006 10:00

Fører­patrulje­arbeidet
Tekst: Rolf / Foto: Rolf"

Her finner du artikkelen til Rolf Falchenberg (Speiderservice) som stod i lederforum og hans foredrag 'Førepatruljen - Grunnsteinen i speiderarbeidet'. Foredraget ble holdt i PL LAB teltet under landsleiren på Røros torsdag 3. august.


Foredrag holdt på landsleiren på Røros
'Førerparuljen - Grunnsteinen i speiderarbeidet' av Rolf Falchenberg.

Artikkel fra Lederforum:

Det viktige førerpatruljearbeidet

Hvordan få eldre speidere til å fortsette?
Hvordan får vi speidere i 9. og 10. klasse til å fortsette i speiderarbeidet? Hvordan får vi velfungerende patruljer etter Baden-Powell sitt patruljesystem, der patruljene fungerer og har patruljemøter og patruljeturer helt uten voksenstøtte? Uten voksenstøtte betyr at ingen voksne er til stedet overhodet – patruljen er helt selvgående. Dette er hva et godt førerpatruljearbeid kan gi deg i din gruppe, men det handler også om noe mer.

Troppsleder patruljefører
Asker KFUK-KFUM-speidere har i mange år hatt et vel fungerende førerpatruljearbeide, som for oss er grunnsteinen i det arbeidet vi driver med. Vi har en gjeng motiverte førere som fortsetter i speideren også ut 10.klasse. I førepatruljen er troppsleder patruljefører og har med seg en leder som assistent mens patruljeførere og assistenter er patruljebarn. Førerpatruljen blir en naturlig ledertreningsarena.

To førerturer i året
Hvert semester starter med en førertur (januar og august). For disse turene har vi to mål:

  1. Lage en teamskapende og motiverende tur med spennende aktiviteter.
  2. Legge en plan for patruljen neste semester.
På turene har vi gjort flere forskjellige sprell, og turene går alltid over minst to netter. Det gir tid for sosialt samvær, planleggingstid samt samtale rundt det kristne budskap.

Målet for planleggingen er å sette opp en terminliste med tema for hvert møte. Dette er erfaringsmessig den struktur som kreves og som er en god hjelp for patruljefører og assistent det neste semesteret. Er det tid kan også noen møter planlegges i detalj.

Turene blir satt pris på
Vi erfarer at disse turene er noe patruljeførerne ønsker å delta på, noe de ser frem til og noe som gir dem som patruljefører og assistent noe spesielt. De får noe tilbake for all den tiden de selv gir. Sjelden er det noen som uteblir fra disse turene. Vi tror det skyldes at vi har etablert et konsept de setter pris på.

Ekstra turer for eldre speidere
Våre patruljeførere og assistenter går primært i 9. og 10. klasse, men for å gi noe ekstra også til de som ikke er patruljeførere eller assistenter tilbyr vi alle speidere i ungdomsskolealder egne arrangementer. Vi har på vinteren en egen fjelltur eller snøhuletur og på høsten har vi speiderLAN med JOTI/JOTA eller noe annet eget for de eldre speiderne. Kanoturer har vi også hatt. Speiderne får da noe ekstra bare for seg selv når de begynner på ungdomsskolen og senere som patruljeførere og assistenter enda nye utfordringer i førerpatruljen. Alt dette henger nøye sammen og skaper en naturlig stigning innenfor arbeidsgrenen speider. Dette gjør at vi holder på speiderne i større grad også på ungdomsskolen. Gulroten er hele veien å bli patruljefører eller assistent - få være med i førerpatruljen.

Førerpatruljen
Førerpatruljen har månedlige førermøter. På førermøtene evaluerer vi hvordan ting går i patruljene og patruljeførerne kan legge frem behov for støtte. Kanskje følger ikke patruljefører og assistent ordentlig opp patruljen og må motiveres og støttes på dette området. Programmet er kompetanseheving av patruljeførerne slik at de har noe mer å gi videre på sine patruljemøter.

Førerpatruljen - grunnsteinen i gruppen
I Asker KFUK-KFUM-speidere opplever vi som sagt førerpatruljen som grunnsteinen i det vi driver med i speideralder. Meget interessant er også at jeg med stor sikkerhet kan si at i denne speideralderen, og mest sannsynlig spesielt i førerpatruljen, ser vi at mange får en kjærlighet til speideren som gjør at de fortsetter som rovere når de er ferdige som speidere i 10. klasse. Med andre ord mener jeg å registrere at førerpatruljen ikke bare er ekstremt viktig for driften av troppen, men også for videre rekruttering av rovere og lederstøtte fra disse. Således blir ikke førerpatruljen bare en grunnstein i troppsarbeidet, men en grunnstein i gruppens arbeid.

Intervju med Kristian PF i Falk
Kristian er PF i Falk i år og går i 10. klasse.

Hvorfor er du fører Kristian?

Jeg føler det er morsomt å ha ansvar og når vi er ute i skogen på patruljetur er det bare meg og de som er yngre enn meg i skogen på tur. Jeg har ansvaret! Han smiler og legger til noe som tydeligvis betyr mye for han: Det å få lov til å være med på førertur er også viktig. (Kristian vet som sagt ikke hvorfor jeg intervjuer ham så dette var veldig interessant.)

I troppen har vi også en del turer for speidere som går på ungdomsskolen i tillegg, hva tenker du om det?

Ja det er viktig! På de turene er det mer voksent miljø og en slipper å ha ansvar. Det er litt deilig egentlig. Jeg får mulighet til å være meg selv og slappe av.

Tekst: Rolf Falchenberg (Speiderservice), Troppsleder Asker KFUM-KFUM-speidere guttetropp

Noen reportasjer fra relevante arrangementer
Førertur til Jotunheimen
DIGGtur en suksess
Vel hjemme fra førertur

Skriv ut

Bilde Siste info sommer­leir
Her finner du all praktisk informasjon om leiren 

Bilde Over­booket flagg­borg
Stas å gå i flagg­borgen rundt Skau­gum på 17. mai 

Bilde Stifinner­leir 17-19. juni
Klart for egen sti­finner­leir på Strand­heim 

Bilde Leirens eldste deltaker
70 år og på leir for første gang siden 1987 

Bilde Førere plan­legger i Dan­mark
Program­met for høsten legges 

Bilde Kylling med salat på tur
Auriga har laget mat til kokke­merket 

Hvem-hva-hvor
 

Bilde Siste info sommer­leir
Her finner du all praktisk informasjon om leiren 

Bilde Dagen før dagen - hva skjer i morgen?
Ta imot underet 

Terminliste - Stifinnergutter
Terminliste - Stifinnerjenter
Terminliste - Vandrere
Terminliste - Rovere

Tveterhytta
Bestill Tveterhytta
Lavvúen
Bestill lavvú
Kanoene
Bestill Kano
Gapahuken
Bestill Gapahuken

Gi grasrotandelen til oss Byttetorget Tips oss Lyst til  bli speider?