Vi har fått et nytt nettsted, gå dit.

askerspeiderne.no Byttetorget
Gammel forside
Ny forside
Stifinnere
Roverhula
Intervjuet
Reisebrev
Sommerleir
Arrangementer
Konkurranser
Feltkjøkkenet
Tipshjørnet
Andakten
Om oss
Nyhetsarkiv
Dokumentarkiv
Redaksjonen
Pages in English
RSS
Installer sk i Firefox
 
Nyheter
Bilde 02.10.2012 18:47

Grads­systemet i Norges speider­program
Tekst: Rolf og Pute / Foto: 

Gradsprogrammet for bruk i speiding strekker seg tilbake til den helt første starten av bevegelsen i verden fra Baden-Powells egen penn. Det var også nærmest umiddelbart i bruk hos jenter og gutter i Norge.


Scouting for Boys - gradssystemet er med fra første hefte
Lord Baden-Powells første håndbok i speiding 'Scouting for Boys' kom ut samlet første gang 1. mai 1908. Den ble opprinnelig utgitt i seks små hefter og første hefte kom i januar 1908. Heftet en var således den første veiledningen Robert Baden-Powell skrev om speideridéen sin. Her nevner han gradene som speiderne må gjøre seg fortjent til og hvilke krav som stilles til disse. Således er 'Gradssystemet' en av grunnsteinene i speiderprogrammet som kom med første leir i 1907 og heftene (og boken) som raskt ble meget populær i Storbritania og resten av verden. I første hefte omtaler han også mange av emneområdene slik de fremstår i det vi kjenner som 'speiderbevegelsens gradssystem'.

Gradsystemet i norsk speiding fra starten
I Norske Gutters Speiderkorps sitt program fra 1910 er det et gradsystem veldig likt slik Baden-Powell presenterte det i 1908. Her er det to grader for vanlige patruljebarn (første og andre klasse) og patruljeførere og assistenter er speidere av tredje grad. I Norsk Speiderpikeforbunds program datert 1947 og Norges Speidergutt-Forbunds gradsystem datert 1952 finner vi tredje-, andre- og førstegrad. Dette er det moderne gradssytemet slik vi også kjenner det i dag.

Grads- og merkeprogram i KFUK fra 1921
KFUK-speiderne var første jenteforbund i Norge - stiftet allerede 3. november 1920. Allrede våren 1921 kom de med det som må være det første tilrettelagte jenteprogram i Norge. Her fant vi KFUK-speiderenes første grads- og merkekrav. Et system veldig likt det vi kjenner som det moderne gradsprogrammet og med et supplerende merkeprogram slik Askerspeiderne har gjeninnført. Askerspeidernes program for vandrere er basert på KFUM-speidernes program fra 1986 og 2001 og Norges Speiderpikeforbund sitt gradsprogram datert 1947 og Norges Speiderguttforbund sitt program datert 1952. For Stifinnere bruker vi i dag merkeprogram basert på gammelt program fra KFUK- og KFUM-speiderne for meis og ulv.

Dagens forbundsprogram fungerte ikke for oss
Askerspeiderne var blant de aller første grupper som innførte forbundets nye program for stifinnere og vandrere. Vi erfarte at programmet var alt for kompleks bygd opp og lite tilpasset aldersgruppene. For stifinnere var det for omfattende og svevende. I vandrernes program savnet speiderne forståelse av krav og en rød tråd i programmet. Etter at vi har gått tilbake til 'gammelt program' opplever vi at arbeidet fungerer igjen. Vi har god vekst og patruljeførerne makter å bruke programmet. Mye av veksten vi opplever nå tror vi kommer av et nå fungerende program.

Programrevisjonen var feil
Etter fusjonen brukte det nye forbundet (KM-speiderne) et helt ny revidert program fra KFUM-speiderne som et felles program i påvente av et nytt. Det ble klart uttalt i prosessen at forbundets nye program verken kunne bygge på KFUK-programmet eller KFUM-programmet. En måtte 'skape noe helt nytt'. Dette er etter Askerspeidernes mening en strategisk bommert og helt historieløst. Som vi har vist her er både jente- og gutteprogrammet fra første stund bassert på det Baden-Powell beskrev. Det har også vært en fungerende program for speiderbevegelsen i alle år. Som en gammel ringrev i NSF sa det på felles kretskonk i 2010: 'Forbundet lager stadig nytt program, men kommer alltid tilbake til grads- og merkeprogrammet'.

Ta ledelsesansvar nå
Det er investert mye i nytt program i forbundet. Mangfoldige tilbakemeldinger fra grupper over hele landet sier at programmet fungerer dårlig eller lite tilfredsstillende. Å ta ledelse betyr noen ganger å ta drastiske valg. Nå er det tid for forbundet for å kaste dagens program på speiderbålet og utvikle noe helt nytt. Etter vår mening hviler KM-speidingens fremtid på dette. Ta ledelse nå, vi vil bli flere KM-speidere!

Askers program
Vandrer gradsporgram (revidert desember 2011)
Vandrer merkeporgram (revidert desember 2011)
Stifinner merkeprogram (revidert januar 2012)

Les mer
USAs første­grad 100 år (askerspeiderne.no 04.08.2012)

Skriv ut

Bilde Siste info sommer­leir
Her finner du all praktisk informasjon om leiren 

Bilde Over­booket flagg­borg
Stas å gå i flagg­borgen rundt Skau­gum på 17. mai 

Bilde Stifinner­leir 17-19. juni
Klart for egen sti­finner­leir på Strand­heim 

Bilde Leirens eldste deltaker
70 år og på leir for første gang siden 1987 

Bilde Førere plan­legger i Dan­mark
Program­met for høsten legges 

Bilde Kylling med salat på tur
Auriga har laget mat til kokke­merket 

Hvem-hva-hvor
 

Bilde Siste info sommer­leir
Her finner du all praktisk informasjon om leiren 

Bilde Dagen før dagen - hva skjer i morgen?
Ta imot underet 

Terminliste - Stifinnergutter
Terminliste - Stifinnerjenter
Terminliste - Vandrere
Terminliste - Rovere

Tveterhytta
Bestill Tveterhytta
Lavvúen
Bestill lavvú
Kanoene
Bestill Kano
Gapahuken
Bestill Gapahuken

Gi grasrotandelen til oss Byttetorget Tips oss Lyst til  bli speider?