Vi har fått et nytt nettsted, gå dit.

askerspeiderne.no Byttetorget
Gammel forside
Ny forside
Stifinnere
Roverhula
Intervjuet
Reisebrev
Sommerleir
Arrangementer
Konkurranser
Feltkjøkkenet
Tipshjørnet
Andakten
Om oss
Nyhetsarkiv
Dokumentarkiv
Redaksjonen
Pages in English
RSS
Installer sk i Firefox
 
Nyhetsarkivet
| Alle nyheter | Stifinnere | Roverhula | Intervjuet | Reisebrev | Sommerleir | Arrangementer | Konkurranser |
| Feltkjøkkenet | Tipshjørnet | Andakten |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
23.12.2012 Er det så mange i kirken? >
21.12.2012 Klar­gjør­ing av skiene dine >
17.12.2012 Mulighet for å reise til Sri Lanka >
14.12.2012 Førertur i januar >
14.12.2012 Ungdoms­skoletur til hemmelig sted >
10.12.2012 Trad­isjons­rik advents­fest >
09.12.2012 Auriga vant flagget igjen >
06.12.2012 Aurigas tur til Skaug­ums­åsen >
05.12.2012 Avslutn­ing for stifinner­jentene >
04.12.2012 Velkom­men til Smoking­selskap >
02.12.2012 Verdens­rekord i Asker i 2014? >
01.12.2012 Asker­speiderne i Bud­stikka >
01.12.2012 Hedret for Semiaden >
29.11.2012 Kjetil klar for første­grads­tur >
26.11.2012 Patruljetur for Hjort >
26.11.2012 Miljø problemer >
20.11.2012 Løp fra 'Bjørn' med Bear Grylls >
16.11.2012 Velkom­men til advents­fest >
15.11.2012 Kle deg godt på tropps­møtet mandag >
15.11.2012 Jentene har kost seg på Blåfjell i helgen >
14.11.2012 Hvorfor vi elsker speiding? >
11.11.2012 Speider-LAN på Vard­åsen >
10.11.2012 Pamunu­gama YMCA i Asker >
03.11.2012 November­marked på Askertun >
02.11.2012 Fire nye rovere i gruppen >
01.11.2012 Rolf i kontigent­ledelse Japan 2015 >
31.10.2012 November­marked på lørdag >
30.10.2012 Stifinner­guttene var på gruve­tur >
29.10.2012 Kokke­kamp for rovere og ledere >
28.10.2012 Hemmelig tur Stifin­ner­gutter >
25.10.2012 Besøk fra Sri Lanka >
24.10.2012 Bålmerke for stifin­ner­gutter >
23.10.2012 Alle jenter inviteres til kosetur på Blåfjell >
23.10.2012 Gutta skal på Spei­der­LAN >
22.10.2012 Første­hjelp på tropps­møtet >
20.10.2012 8 nye stifinnere er tatt i ed >
19.10.2012 Stian klar for Sri Lanka >
18.10.2012 Jesus hadde glidd rett inn >
17.10.2012 Høstur på Skau­gums­åsen >
13.10.2012 Hyttetur for stifinner­jentene >
11.10.2012 Hyttetur for stifinner­guttene >
11.10.2012 Stifinner­orientering >
08.10.2012 Ny patruljetur lørdag 13. oktober >
08.10.2012 Velkom­men til kirke­parade i Asker kirke >
07.10.2012 Ledere i alpene >
07.10.2012 Vår røde tråd >
06.10.2012 Are er ikke ubetinget enig i konklusjonen >
04.10.2012 Leder­tur på vei til Sveits >
02.10.2012 Grads­systemet i Norges speider­program >
01.10.2012 Lands­leir 2014 til Asker >
30.09.2012 Ny sjef for WOSM >
28.09.2012 Kylling med salat på tur >
27.09.2012 Jente­speidere på Elefant­dans >
25.09.2012 Bygde stiger på Vard­åsen >
19.09.2012 Trygge møte­plasser for barn, ung­dom og voksne >
19.09.2012 Bilde­møte på speider­huset >
17.09.2012 Andreas m/familie vant Haikeligaen >
16.09.2012 Tråkk full av opp­levelser >
14.09.2012 Patruljene tråk­ket igang >
13.09.2012 Stifinner­guttene skal på topp­tur >
11.09.2012 Vi blir flere speidere >
10.09.2012 Velkommen til Tråkk 2012 >
05.09.2012 Kano­møte for stifinner­guttene >
03.09.2012 Check­point Charlie og speider­besøk >
02.09.2012 Møtte øst-vest i Berlin >
01.09.2012 Frokost og planlegging av speider­høsten >
01.09.2012 Første dag med opp­levelser >
31.08.2012 Fører­tur til Berlin >
31.08.2012 Underveis i luksus >
29.08.2012 Nye patrujer i vandrer­troppen >
27.08.2012 Orienter­ing på tropps­møtet >
25.08.2012 Spejdernes Lejr med over 35000 speidere >
22.08.2012 Raftingtur for ung­doms­skolen >
19.08.2012 Oppstart for sti­finn­erne >
19.08.2012 Sri Lanka KFUM 50 år >
18.08.2012 Marka by Night >
17.08.2012 34 del­tagere på Roland >
14.08.2012 Gjør deg klar for flåteleir >
10.08.2012 Benjamin og Halvor klare for Roland >
08.08.2012 Speiding i Singa­pore >
07.08.2012 Oppstarts­troppsmøte >
06.08.2012 Rolf til jubile på Sri Lanka >
04.08.2012 USAs første­grad 100 år >
02.08.2012 TV fra leiren >
01.08.2012 Trøkk i avslut­ning av leiren >
29.07.2012 Siste aktivitets­dag >
29.07.2012 Retur info fra leir >
27.07.2012 Bysafari i Holste­bro >
26.07.2012 Fanta­stisk strand­tur >
24.07.2012 Auriga vant flagget >
23.07.2012 Aktivitets­dag i leiren >
22.07.2012 Sterk markering på leir >
21.07.2012 På vei til Dan­mark >
20.07.2012 Dan­marks stats­minister til leiren >
19.07.2012 God vær­melding for leiren >
17.07.2012 Klart for leir i Dan­mark >
15.07.2012 Velkom­men til vandrer­troppen >
14.07.2012 Under 18 må ha bade­tillatelse >
10.07.2012 Det er delig å vokse >
08.07.2012 Gutta på 'The Mo­ment' >
05.07.2012 Dansk TV2 direkte fra leiren >
03.07.2012 Speider etter høner >
01.07.2012 Auriga opp­lever lokal mat >
30.06.2012 Vandrernes termin­liste klar >
27.06.2012 Utstyret klart for sommerleir >
27.06.2012 NM 2013 til Røyken >
25.06.2012 Fører­tur 31/8 til 2/9 >
24.06.2012 Skulle vært de beste årene >
21.06.2012 Siste om lands­leir 2014 >
17.06.2012 Midt i smør­øyet på leiren >
15.06.2012 Rover-avslutning hos Mirjam >
14.06.2012 Av­slutnings­tur for før­erne >
14.06.2012 Ny pres­ident i Pamunu­gama >
12.06.2012 Bjørn direkte på TV2 >
10.06.2012 Beste NM-innsats i historien >
10.06.2012 Bjørn fort­satt nr 16 >
09.06.2012 Fantastisk inn­sats i NM >
09.06.2012 God innsats på mat­oppgaven >
09.06.2012 Klar til dyst i NM >
08.06.2012 Stilte opp i God morgen Norge >
07.06.2012 Start­nummer 3 og 95 >
07.06.2012 Siste info sommer­leir >
05.06.2012 Bjørn på TV2 fredag >
04.06.2012 Siste info om NM i Speid­ing >
29.05.2012 Stifinner­jentene på over­natting i gapa­huken >
28.05.2012 Jentene avslut­ter med kano­møte >
24.05.2012 Paint­ball for roverene >
23.05.2012 Tips for å vinne NM >
21.05.2012 Førerne besøkte natur­reservat >
21.05.2012 Tropps­møte om mål >
19.05.2012 Speider­spill til mobilen >
17.05.2012 Flagg­borg 17. mai >
17.05.2012 17. mai hilsen fra Sri Lanka >
14.05.2012 Bjørns møte på Peppes >
13.05.2012 St. Georgs­tur i sol >
09.05.2012 Vant på Kalvøya >
08.05.2012 Stifinner­guttene blir med på St. Georgs­tur >
06.05.2012 Vi vant krets­konken >
05.05.2012 Første dag over >
05.05.2012 Krets­konkur­ransen er i gang >
04.05.2012 Lands­leir 2014 til Asker eller Oslo? >
02.05.2012 Vil du gå i flagg­borgen 17. mai? >
28.04.2012 Stifinner­jentene skal over­natte i gapa­huken >
27.04.2012 Igjen klar for Sveits >
23.04.2012 Drager som drepes - troll som sprekker >
21.04.2012 Krets­konkur­ransen 2012 >
20.04.2012 Stifinner­leir 15-17. juni på Strand­heim >
20.04.2012 Rovermøte til Haike­ligaen >
19.04.2012 St. Georgs­tur med Vard­åsen menighet >
18.04.2012 Velkom­men til Kalvøya >
17.04.2012 President åpnet 29th APR >
16.04.2012 Siste innbetaling Danmarksleir >
14.04.2012 Lands­leir 2014 vest for Oslo >
14.04.2012 Thors­tevdt motiverte >
13.04.2012 Konfe­ransen i Sta­vanger startet >
13.04.2012 Pute og Rolf til Stavanger >
11.04.2012 Møte med folk og natur >
11.04.2012 Tsunami­varsel på Sri Lanka >
10.04.2012 Møtte sri­lankiske speidere >
09.04.2012 Ankomst fra Sri Lanka >
03.04.2012 På plass på Sri Lanka >
02.04.2012 Grav deg ned i tide >
01.04.2012 Klar for avreise til Sri Lanka >
30.03.2012 Intern­asjonal speider­følelse >
29.03.2012 Bestikk­poser på stifinner­møtet >
28.03.2012 Christoffer til Vinter-Roland >
26.03.2012 Rover­jentene i London >
26.03.2012 Trente til Krets­konk >
25.03.2012 Koste seg på speider­huset >
22.03.2012 Medlems­kontingent for 2012 >
22.03.2012 Hjort på tur til lavvouen >
20.03.2012 Fan­tastisk snø­hule­tur >
17.03.2012 I gang med snøhuler >
15.03.2012 Årets siste aketur >
15.03.2012 Leir­sangen klar på mp3 >
13.03.2012 Mari synger med Bear Grylls >
12.03.2012 Vinter­tur i strål­ende sol >
12.03.2012 Auriga på vinter­tur til lavvoen >
11.03.2012 Tenke­dagen på stifinner­møtet >
10.03.2012 Bygger i sol på vinter­tur >
09.03.2012 Ønsker Asker velkom­men >
07.03.2012 NM 2012 på Jevnaker >
07.03.2012 Klart for vinter­tur >
05.03.2012 For­beredte Sri Lanka tur >
03.03.2012 Karneval på speider­huset >
02.03.2012 Innbydelse til snøhule­tur med kurs >
01.03.2012 Hvordan kle seg på vinter­tur >
01.03.2012 Hytte­tur for stifinner­jentene >
29.02.2012 Program Sri Lanka tur >
28.02.2012 Kjempe­avslutning på Gutte­tur >
28.02.2012 An­komst­infor­masjon fra Kandersteg >
27.02.2012 NY STREIK: Oppdatering retur fra Sveits >
27.02.2012 Akemøte for jentene >
26.02.2012 Snølek og curling >
26.02.2012 Vintertur med kåring av ski­mester >
25.02.2012 Kjelke­aking og grot­ting >
25.02.2012 Lærte om St. Georg og Lord Baden-Powell >
24.02.2012 Fantastisk påske­vær på 3111 moh >
23.02.2012 Avreise til Sveits >
22.02.2012 Hyttetur for stifinner­guttene >
21.02.2012 Hilsen på Tenke­dagen >
18.02.2012 Speider­møte i Sør-Korea >
17.02.2012 Flaske­bane­møte for stifinner­jentene >
16.02.2012 Info 3 - 'Påske på Sri Lanka' >
15.02.2012 Bjørn på tur i lavvoen >
14.02.2012 NVE med skred­varsel >
13.02.2012 Mange tok liv­rednings­merket >
13.02.2012 Vinter OL på stifinner­møte >
11.02.2012 Referat ordinært gruppe­ting Asker KFUK-KFUM-speidere >
10.02.2012 Nett­spill konkur­ranse for rovere >
08.02.2012 BSA 102 år i dag >
07.02.2012 Sri­lankisk speider­historie >
06.02.2012 Leir­sang for som­meren klar >
03.02.2012 Kongen av Sverige er speider >
31.01.2012 Staute karer trakk ved >
30.01.2012 Vi skal ta svømme­merket >
28.01.2012 Sveits­gjengen på Kolsås >
28.01.2012 Snøhule - paradiset i fjell­heimen >
27.01.2012 Vinter­møte i Biggen >
25.01.2012 Jobbe som speider i ut­landet? >
23.01.2012 Vinnerne av advents­konkur­ransene >
22.01.2012 Info 2 - 'Påske på Sri Lanka' >
22.01.2012 32 nasjoner til Dan­marks­leir >
20.01.2012 Gutte­tur til Kan­der­­steg - info 3 >
20.01.2012 Innkalling til gruppe­ting >
20.01.2012 Rover­aking med kanel­boller >
18.01.2012 Gode forhold i Hafjell >
18.01.2012 Patrulje­tur til lavvuen >
17.01.2012 Speidere på dansk TV i dag >
16.01.2012 Totem­pelen på Lille­ham­mer >
14.01.2012 Stifinnerne samlet inn til Global­aksjonen >
14.01.2012 Vi har besøkt Lille­hammer >
14.01.2012 Speider­halvåret er på plass >
13.01.2012 Vel fremme i Lille­hammer >
13.01.2012 Benjamin og Halvor klare for Roland >
11.01.2012 Flotte forhold i Hafjell >
10.01.2012 Trente til vinter­speiding >
07.01.2012 Budbringere av fred >
04.01.2012 Opp­starts­møte for sti­finnere >
04.01.2012 Tre retters middag på bål >
02.01.2012 Bil med på Rover­kongress >
01.01.2012 Godt nytt år! >

Terminliste - Stifinnergutter
Terminliste - Stifinnerjenter
Terminliste - Vandrere
Terminliste - Rovere

Tveterhytta
Bestill Tveterhytta
Lavvúen
Bestill lavvú
Kanoene
Bestill Kano
Gapahuken
Bestill Gapahuken

Gi grasrotandelen til oss Byttetorget Tips oss Lyst til  bli speider?