Referat fra gruppeting

Gruppeting ble avholdt 14.03.2022 i kirkekjellern UNder i Vardåsen kirke

Følgende var tilstede:

Rolf ønsket velkommen!

Valg av ordstyrer

Pute ble valgt som referent.

Godkjenning av regnskap for 2021

Årets resultat slo ut negativt med kr. 2.456,-. Revisjonsberetning anbefalte gruppetinget å godkjenne regnskapet.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Årsmelding 2021

Årsmeldingen med aktivitetsplan ble godkjent.

Budsjett 2022

Budsjett ble vedtatt med negativt resultat på kr. 40.000,-

Kontingent 2022

Kontingenten for 2022 er vedtatt å ikke røres. Vi er forberedt på en økning i 2023.

Status om arbeidet i stifinnertroppene, vandrertroppene og Roverlag

Stifinnerguttene har hatt litt lav rekruttering på 4. trinn dette året.

Rekruttering – ledere og speidere

Ledersituasjonen er for øyeblikket god. Stifinnerguttene har bare Øystein fast fra høsten. Vi forsøker å forhøre oss med en av foreldrene.

Vi er litt bekymret for ledersituasjonen i stifinnerne. Øystein blir alene fra høsten av for guttene. Gruppeledelsen leter etter ny leder sammen med Øystein.

Vi har fått et tilbud om annonsering på facebook gjennom forbundet. I tillegg ønsker vi brevutsendelse som markedsføring til høsten. Øystein tok annsvar for utsendelse av brev til høsten.

Drift av speiderhus og hytter

Vi er glade for å ha Elgtråkket til bruk til speidermøter og andre arrangementer.

Tveterhytta brukes nå mer igjen etter pandemien. Vedskjul og do begynner å bli kritisk. Asker kommune er orientert og bedt om å se på denne spesielt.

Økonomisk støtte for medlemmer under 26 år

Det finnes et fond - KM-speidernes deltakerfond. Kjekt å vite for våre ledere og speidere. Det finnes også støtteordning for utstyr via Speiderbutikken.

Eventuelt

St. Georgsleir arrangeres på plenen ved Asker kirke denne våren. Kretsens stifinnerleir på Strandheim går som normalt.Blåfjelltur for jentene avholdes 12.-13. november 2022.Flåteleir for vandrerne blir 22.-30. juli sommeren 2023.

Thor-Ivar Pute Eriksen, 14.03.2022