Referat fra gruppeting

Gruppeting ble avholdt 12.02.2024 i kirkekjellern Under i Vardåsen kirke

Følgende var tilstede:

 1. Rolf ønsket velkommen!
 2. Under velkomsten delte Rolf ut gruppens æresmedlemsskap til Margaret og Hanne Marie.

 3. Valg av referent
 4. Pute ble valgt som referent.

 5. Godkjenning av innkalling
 6. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

 7. Valg av gruppestyre
  1. Rolf ble valgt som gruppeleder
  2. Margaret ble valgt som visegruppeleder
  3. Jørgen ble valgt som kasserer
 8. Fullmakter til gruppestyret

Referatføring av vedtak gjort i 2023: Gruppestyret gis fullmakt til å vedta kontingent.

Nytt vedtak: Gruppstyret gis fullmakt til å utarbeide fremtidige budsjetter og oppnevne enhetsleder i gruppen.

 1. Regnskap 2023
 2. Årets resultat slo ut positiv med kr. 138.803,-

  Vi budsjetterer nøkternt på støtte, men i år har vi fått ekstraordinært mye støtte.

  Revisjonsberetning anbefalte gruppetinget å godkjenne regnskapet.

  Regnskapet ble enstemmig godkjent

 3. Budsjett 2024
 4. Budsjett ble vedtatt med negativt resultat på kr. 44.500,-

 5. Godkjenning av ‘Årsrapport 2023/Aktivitetsplan 2024’
 6. Årsrapport med aktivitetsplan ble enstemmig godkjent

 7. Status ‘comunity kitchen project Pamanugama YMCA’
 8. Prosjektet går videre. Middag får speiderne på møtene hver uke - fra dette prosjektet

 9. Status om arbeidet i stifinnertroppene, vandrertroppene og Roverlag
 10. Godt oppmøte i stifinnerguttene. Man ser at det er krevende å finne møteformer som skaper ro.

  Godt oppmøte også i vandrerne.

  Roverne hadde første rovertur for et par uker siden. En hyggelig alpintur til Kongsberg og Kongsberg speidersenter. Sosiale møter hver fjortende dag.

 11. Rekruttering - ledere og speidere
 12. Ledersituasjonen er for øyeblikket god. Alle ledere i alle grener fortsetter.

  Roverne har i år trått spesielt støttende til i forhold til ledelsen for stifinnerguttene, men generelt i alle grener.

 13. Drift av speiderhus og hytter
 14. Tveterhytta trenger vedlikehold og oppgraderinger. Dette må det tas tak i sammen med Asker kommune. Det trengs også en vedhogst. Vi holder av TRÅKK-helgen til vandrere og rovere for en del vedlikehold. IKEA-fondet søkes for nye madrasser.

  Vi er glade for å ha Elgtråkket til bruk til speidermøter og andre arrangementer.

 15. Eventuelt
 16. Ingen saker kom inn.

Asker 12. februar 2024

Thor-Ivar Pute Eriksen, referent